AVG privacywet elastische kousen

Privacyverklaring TEK van den Boogaard

 

Ten gevolge van de nieuwe privacywet (AVG) is deze privacyverklaring opgesteld.

Leest u deze privacyverklaring a.u.b. goed door.

 

Persoonlijke gegevens

TEK van den Boogaard hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

 

TEK van den Boogaard houdt zich bezig met het aanbieden van complete kousenzorg en oedeemreductie.

Bij het aanmelden bij onze praktijk registreren wij uw persoonsgegevens en vragen om uw toestemming om deze te verwerken. Tevens gaat u bij aanmelding akkoord met de voorwaarden die onder andere in deze privacyverklaring zijn vastgelegd.

 

Doel en verwerking van gegevens

Omdat wij een zorgverlener zijn hebben wij uw gegevens nodig om declaraties in het kader van de Zorgverzekeringswet in te kunnen dienen bij de desbetreffende zorgverzekeraar (wettelijk verplicht). Daarnaast hebben wij uw persoonsgegevens nodig om u therapeutisch elastische kousen e.a. hulpmiddelen te kunnen verstrekken en voor het maken van afspraken. Tevens zal er gevraagd worden of wij uw e-mailadres mogen gebruiken om uw ervaringen met ons te delen. Dit is een onderdeel dat uitmaakt van onze erkenningsregeling medische zorg SEMH.

 

Voor het gebruik van de door ons verzamelde gegevens geldt dat we alleen de gegevens gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt en dat we deze niet aan derden ter beschikking stellen of gebruiken voor andere doeleinden.

 

Gegevensverwerking door derden

Voor de registratie en verwerking van uw persoonsgegevens maken wij gebruik van de software van Vlot Solutions. Deze software is nodig om een declaratie via een beveiligd digitaal portaal (Vecozo) in te dienen bij de zorgverzekeraar. Dit portaal is verplicht gesteld door alle verzekeraars. Alle softwareleveranciers waar TEK van den Boogaard gebruik van maakt zijn zelf AVG-compliant.

 

 

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Wij wijzen u erop dat u het recht heeft om uw eigen persoonsgegevens die worden gebruikt in te zien. Dat kan na schriftelijk of elektronisch verzoek. U heeft tevens het recht om uw gegevens te laten wijzigen, verwijderen of over te dragen aan een derde.

 

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Beveiliging

Alle medewerkers binnen TEK van den Boogaard hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. TEK van den Boogaard heeft getracht passende technische en organisatorische maatregelen te nemen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Bij het optreden van een data lek van persoonsgegevens zal de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte worden gesteld.

 

Bewaartermijn

Voor persoonsgegevens en medische gegevens hanteert TEK van den Boogaard een bewaartermijn van in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling) tenzij langer bewaren noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Wijzigingen Privacyverklaring

TEK van den Boogaard behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden aan om deze privacyverklaring iedere keer te lezen als u gebruik maakt van onze zorg.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op. Dat kan per e-mail op e.vdboogaard@huisartsendolium.nl, schriftelijk via TEK van den Boogaard, Gebint 1B, 5521 WD Eersel of telefonisch via 0497-598360.

Contact

Spoednummer 0497-598368
 

Huisartspraktijken Dolium

Gebint 1b
5521 WD Eersel
Telefoon:
0497-598360
Receptenlijn:
0497-598369
Fax:
0497-512449
www.huisartenpraktijkdolium.nl
Routebeschrijving >

over de praktijk

gezondheids­informatie