Visie op spoedzorg en triage

 

Te veel mensen maken onnodig gebruik van spoedzorg. Veel mensen bezoeken de huisartsenpost of de afdeling spoedeisende hulp (SEH) op eigen initiatief. Uit onderzoek blijkt dat het aantal ‘zelfverwijzers’ varieert van 40 tot 70%. Meer dan 80% (!) komt met klachten die ook de eigen huisarts kan behandelen.

De bereikbaarheid van de huisartsenpraktijken voor spoedgevallen is goed. Elke praktijk heeft een spoedlijn die binnen 30 seconden moet worden opgenomen.

Triage voorkomt onnodig gebruik van spoedzorg

De huisartsenpraktijk beschikt over veel voorkennis over de patiënt en zijn ziekte, en vaak is er een langdurige behandelingsrelatie. De huisarts kan hierdoor beter persoonsgericht werken. De assistente kent veel patiënten persoonlijk en van nagenoeg iedere patiënt is een dossier beschikbaar. Goede triage zorgt dat de patiënt op de juiste plaats terecht komt en dat de SEH niet onnodig wordt gebruikt.

Wat is triage?

Triage is het beoordelen van de urgentie van de hulpvraag, dat wil zeggen dat de doktersassistente bepaalt met hoeveel spoed een patiënt onderzocht en behandeld moet worden. Daarna bepaalt ze de wijze waarop de hulpvraag het beste kan worden beantwoord en door wie de patiënt gezien moet worden.

Wat is het doel van triage?

Het wordt steeds drukker in de huisartsenpraktijk. Bereikbaarheid en service staan onder druk. Daardoor groeit de behoefte aan patiëntvriendelijke en medisch verantwoorde ‘triage’ door de assistenten. Bij triage gaat het erom door het stellen van vragen de hulpvraag van de patiënt helder te krijgen en vervolgens op de juiste manier te beantwoorden. Deze ondervraging zorgt ervoor dat u als patiënt de juiste zorg krijgt op het juiste moment, door de juiste hulpverlener. Zo blijft onze zorg laagdrempelig en kunnen we als huisartsen onze tijd en zorg ook op de juiste manier inzetten.’

Om een aantal redenen is het belangrijk dat er triage wordt verricht:

  • De doktersassistente maakt een inschatting van de snelheid waarmee iemand met zijn/haar klacht geholpen moet worden.
  • Het toekennen van de juiste hulp of actie bij de vraag van een patiënt; bijvoorbeeld een (spoed)afspraak, een (spoed)visite, een advies of recept.
  • De juiste tijd wordt ingepland, bijvoorbeeld een dubbelconsult. 
  • De juiste hulpverlener wordt ingeschakeld.

Speciale training van de doktersassistente

Onze doktersassistenten zijn speciaal opgeleid om triage te verrichten en bezitten voldoende medische kennis. Er zijn een aantal duidelijke medische klachten of vragen, die de doktersassistente op basis van bepaalde protocollen zelfstandig kan afhandelen met een zelfzorgadvies onder supervisie van uw huisarts. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de NHG-TriageWijzer.

Contact

Spoednummer 0497-598368
 

Huisartspraktijken Dolium

Gebint 1b
5521 WD Eersel
Telefoon:
0497-598360
Receptenlijn:
0497-598369
Fax:
0497-512449
www.huisartenpraktijkdolium.nl
Routebeschrijving >

over de praktijk

gezondheids­informatie