Beveiligde website

 

Het gebruik van internet en e-mail heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen in de samenleving. Ook binnen de gezondheidszorg is er toenemende aandacht voor toepassingen van internet en e-mail.

Het beveiligen van de infrastructuur en applicaties is noodzakelijk voor onze huisartsenpraktijk. Het CBP ziet er op toe dat de Wet bescherming persoonsgegevens niet wordt overtreden.

Bij online gegevensuitwisseling en - opslag dienen maatregelen getroffen te worden die de privacy van de cliënt en de veiligheid en de betrouwbaarheid van de gegevensuitwisseling waarborgen. Zowel de arts als de cliënt dienen zich te realiseren dat online communicatie vooralsnog niet volledig veilig is.

Zonder een beveiligingssysteem zouden wij geen website aan kunnen bieden. De beveiligingsexperts van ‘Pine Digital Security’ controleren de veiligheid van onze website en zijn alert op eventuele hackers.

Voor online communicatie gebruikt de arts een computer die is uitgerust met een up-to-date virusscanner, firewall en recente patches voor de software waarmee gewerkt wordt.

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn e-mail account. Indien gecorrespondeerd wordt via e-mail, dan worden deze bij voorkeur niet in het e-mailprogramma bewaard. Dit om te voorkomen dat computervirussen hierop vat krijgen.

Contact

Spoednummer 0497-598368
 

Huisartspraktijken Dolium

Gebint 1b
5521 WD Eersel
Telefoon:
0497-598360
Receptenlijn:
0497-598369
Fax:
0497-512449
www.huisartenpraktijkdolium.nl
Routebeschrijving >

over de praktijk

gezondheids­informatie