Tarieven

 

Als u in de praktijk staat ingeschreven, wordt de huisartsenzorg geheel vergoed.

Deze zorg valt zelfs buiten het eigen risico. Het is dus voordeliger om kleine ingrepen, bepaalde onderzoeken en behandelingen in de huisartsenpraktijk te laten verrichten. Dezelfde verrichtingen in het ziekenhuis komen wel ten laste van het eigen risico.

 

De volgende verrichtingen vallen binnen het eigen risico:

  • Alle verrichtingen in het ziekenhuis.
  • Laboratorium-, en functieonderzoeken.
  • Labonderzoeken in de huisartsenpraktijk (Bijv. CRP-meting, glucosemeting)
  • Stoppen met roken hulpmiddelen.

De volgende verrichtingen vallen buiten het eigen risico:

  • Een bezoek aan de huisarts en/of praktijkondersteuner en/of praktijkassistente
  • Functie-onderzoek in de huisartsenpraktijk (Longfunctieonderzoek, 24-uursbloeddrukmeting, dopplertest e.d.)
  • Psychosociale hulp door een POH GGZ
  • Kleine chirurgische ingreepjes door de huisarts
  • De jaarlijkse griepspuit

 

Voor een uitgebreider overzicht van de voor u geldende vergoedingen, verzoeken wij u contact te leggen met uw eigen zorgverzekeraar.

 

Mijn bezoek aan de huisarts staat op de factuur en/of het zorgoverzicht van de zorgverzekeraar.

Vanaf 2013 zijn zorgverzekeraars verplicht om u inzage te geven in uw zorgverbruik en de declaratiekosten daarvan. Dit betekent dat alle bedragen op uw overzicht staan. Ook de bedragen die niet van uw eigen risico af gaan zoals een bezoek aan de huisarts of een bedrag dat gedeclareerd wordt door de zorggroep voor een zorgtraject.

Lees uw overzicht goed door en bij eventuele vragen en/of onduidelijkheden verzoeken wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.