Praktijkondersteuning

PoZoB     

  Hanita new                gidi

  Hanita v Amelsvoort                     Gidi van Roosmalen      

 

  Annelies              Merel new              

 Annelies van Gool                       Merel ter Beek           

 

Voor onze praktijk zijn vier praktijkondersteuners werkzaam, Hanita van Amelsvoort, Gidi van Roosmalen, Annelies van Gool en Merel ter Beek

Praktijkondersteuners zijn HBO verpleegkundigen met een extra opleiding voor het begeleiden van mensen met een chronische aandoening of psychische problemen.

Hanita van Amelsvoort POH-Somatiek: helpt de huisarts onder meer bij: - het geven van advies, voorlichting en instructie aan chronisch zieken - de zorg voor diabetespatiënten - begeleiding bij stoppen met roken - de zorg voor patiënten met hart-en vaatziekten - preventieve controles van hoge bloeddruk en hoog cholesterol.

Annelies van Gool POH-GGZ . De huisarts verwijst mensen met psychische klachten naar de praktijkondersteuner GGZ, bv voor depressie –of angstklachten, rouw of persoonlijkheidsproblemen. De praktijkondersteuner geeft oa psycho educatie en problemsolving therapie, waardoor u beter leert omgaan met uw klachten. Indien nodig wordt u verwezen naar een psycholoog in basis of specialistische GGZ. De behandeling kan ook gecombineerd worden (POHGGZ/psycholoog). Tevens kan er indien nodig verwezen worden naar een verslavingsconsulent of gebruik gemaakt worden van groepstherapie (bv assertiviteitscursus/mindfulness/mentaal fit cursus). Er wordt door de POH-GGZ met de huisarts overlegd over het te volgen traject. 

Merel ter Beek POH- GGZ en Jeugd; begeleidt kinderen met psychische problemen en onverklaarbare lichamelijke klachten. Wanneer kinderen en jongeren bij de huisarts komen met psychische, psychosociale en psychosomatische klachten, dan kan deze u doorverwijzen. De POH-GGZ-Jeugd is deskundig in het praten met kinderen en ouders en brengt samen met u in kaart wat er precies aan de hand is. Er wordt nauw samengewerkt met Jeugdgezondheidszorg, sociale wijkteams, scholen en kinderopvang en daarnaast met (kinder) psychologen, kinderpsychiaters, kinderartsen en gespecialiseerde GGZ. Samen met de huisarts wordt een plan gemaakt voor begeleiding of verwijzing.

 

Gidi van Roosmalen POH- Kwetsbare ouderen en Somatiek (SO per sep): heeft een belangrijke rol  bij deze kwetsbare groep mensen. Hij wordt ingezet om deze complexe problematiek goed in kaart te brengen en om de zorg indien nodig beter te coördineren.

Uitgangspunten zijn dat de patiënt centraal staat, de huisarts de regie rond de zorg van de patiënt houdt en dat verschillende disciplines actief betrokken zullen worden  rond de zorg van deze mensen.  Te denken valt daarbij aan thuiszorgorganisaties, GGZ, mantelzorgers, geriaters, specialist ouderengeneeskunde, WMO, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, kortom: iedereen die een rol kan hebben rond de zorg van deze mensen.  Onze POH-ouderenzorg werkt op maandag en woensdag.

Allen werken onder verantwoordelijkheid van de huisarts en zijn in dienst van POZOB (praktijkondersteuning Zuid-Oost Brabant)

Deze spreekuren zijn volgens afspraak en vinden in het Gezondheidscentrum Dolium , gebint 1D te Eersel plaats.

Via de doktersassistente van uw huisarts kunt u de praktijkondersteuner bereiken op 0497-598360

Contact

Spoednummer 0497-598368
 

Huisartspraktijken Dolium

Gebint 1b
5521 WD Eersel
Telefoon:
0497-598360
Receptenlijn:
0497-598369
Fax:
0497-512449
www.huisartenpraktijkdolium.nl
Routebeschrijving >

over de praktijk

gezondheids­informatie